Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+765.878 - Projekty unijne - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+765.878

 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki zrealizuje inwestycję

pn.: „Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko – Zwierzyn km 0+000 – 2+765.878”

 

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w 2016 r. aplikowali o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operację typu,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014-2020. Umowa została zawarta 25 maja 2016 r., na jej mocy przyznano pomoc ze środków,,EFRROW” w formie refundacji, w wysokości 936 489 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na odcinku o długości 2,765 km drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn. Realizacja zadania przyczyni się m. in.: do poprawy warunków życia lokalnej społeczności, wpłynie na poprawę dostępności do usług publicznych i miejsc pracy zlokalizowanych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

 

W ramach inwestycji przewidziane zostały następujące roboty drogowe: zmiana nawierzchni istniejącej jezdni, zmiana nawierzchni istniejących zjazdów do posesji, powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych w tereny zielone poprzez wyprofilowanie terenu.

 

Planowany całkowity koszt operacji wynosi 1 476 773,49 zł brutto, z czego koszt kwalifikowalny opiewa na kwotę 1 471 773,49 zł brutto.

W całkowitych kosztach zadania inwestycyjnego uwzględniono: opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej, roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz zakup tablic promocyjno-informacyjnych.              

 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót – Eurovia Polska S.A., w umowie przyjęto kosztorysowy sposób rozliczania robót.

Planowany termin zawarcia umowy – 21 marca 2017r.

Kwota – 1 311 487,85 zł.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania poniżej 30 tys. euro wyłoniono także inspektora nadzoru – największą liczbę punktów otrzymało „RAMIKO” mgr inż. Radosław Ostraszewski, funkcję inspektora pełnić będzie Pan Remigiusz Szpakowski.

Wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru wyniesie 0,7% rzeczywistych kosztów realizowanej inwestycji.

 

Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na grudzień 2017r.

Beata Gajowczyk
  • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
  • Lubuski Urząd Wojewódzki
  • Lubuskie Warte zachodu
  • Służba Celna
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x